ХАГАЦУУЛАХ

1. Бүрмөсөн салгах, ангижруулах: эх үрийг хагацуулах (эх үрийг салгах);


2. Тавьсан тангаргийг нь няцуулах, элдэв хууль журмыг зөрчүүлэх, тэрслүүлэх;
3. [шилжсэн] Муу зүйлээс ангижруулах, элдэв аюул ослоос аврах, хамгаалах.

эх үрийг хагацуулах эх үрийг салгах