ХАГАЧИХ

Юмыг жижиглэн жиргэх, хага хага цохих - Зарим нь зүггүйрхэж шил толь элдэв юм сийчиж хатгаж хагачих дэлгэрэнгүй.... Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., мод хагачих (мод хага хага цохих), шаазан хагачих (шаазангаа байн байн хагалж хэмхлэх) - Бүх л тогоо саваа хагачин пийшиндээ чихсэн гэдэг шүү. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.

мод хагачих мод хага хага цохих
шаазан хагачих шаазангаа байн байн хагалж хэмхлэх