ХАГДРАХ

1. Цаг улирлын дагуу өвс ногоо хатаж, шимтэй ногооноороо өвөлжих: өвс хагдрах (өвс хатаж хорчийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүний өтөлж, хөгшрөх, ядарч доройтох.