ХАГЗАРХАЙ

1. Эд юмс, хувцас оёдлоороо урагдсан нь, ханзархай: суга хагзархай дээл (суганы оёдол нь ханзарсан дэлгэрэнгүй...