ХАГЛИН

Бөх мяндас утсаар нэхсэн маш нимгэн, панс мэт бараа.