хавтгай загас
/ амьтан /
бие хавтгай, том нь 50 см хүрнэ, зуун мянга илүү мөхлөг түрс орхидог