хавтгай түлээ галын буг харамч эхнэр гэрийн буг
/ зүйр цэцэн үг /
тухайн зүйлд хэрэглэхэд зохимжгүй гэсэн санаа