хавтгай мод
а. Банз; б. Гурил элддэг гампанз; в. хуучирсан Эрүү шүүлт тулган хүнийг жанчдаг мод