хаалган тэнгэр
/ шашин /
чөтгөр шулмыг зайлуулахаар хаалган дээрээ наадаг сахиусны хөрөг