хаалганы дугаар
олон хаалгыг дугаарлан ялгасан тоо