эхийн санаа үрд үрийн санаа ууланд
/ зүйр цэцэн үг /
эхийн сэтгэл ямар ч үед үрийнхээ төлөө