үнээ нь хар боловч сүү нь цагаан үг нь хатуу боловч сэтгэл цагаан
/ зүйр цэцэн үг /
хатуу үг хэлсэн хүн бүхэн муу байдаггүй гэсэн санаа