үнээ алж тугалыг нь авах
багахан ашиг олохын төлөө ихийг золиослох, ашиггүй наймаа хийх