ҮНЭТЭЙ

1. Үнэ бүхий, үнэ ихтэй: үнэтэй бэлэг (үнэ бүхий бэлэг, үнэ ихтэй бэлэг), үнэтэй хувь дэлгэрэнгүй... (маш том хувь нэмэр), үнэтэй эд (а. Үнэ ихтэй эд, б. Хэрэгтэй, чухаг эд), өндөр үнэтэй (маш их үнэтэй), үнэтэй цайтай [хоршоо] (үнэ ихтэй, маш их үнэд хүрэх) - Нэг өглөө хүрээний цогчин гэсгүйн овоодойн бүс, мөнгөн бишгүүр зэрэг өдий төдий үнэтэй цайтай юм үгүй болсныг мэджээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., *аманд багтамгүй үнэтэй (маш их үнэтэй);


2. Чухаг, хэрэгтэй: үнэтэй хүн (маш чухал хүн, эрхэм хүн), үнэтэй хүндтэй [хоршоо] (маш чухаг, эрхэм) - Долгор дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

үнэтэй бэлэг үнэ бүхий бэлэг, үнэ ихтэй бэлэг
үнэтэй хувь нэмэр маш том хувь нэмэр
үнэтэй эд а. Үнэ ихтэй эд; б. Хэрэгтэй, чухаг эд
өндөр үнэтэй маш их үнэтэй
үнэтэй цайтай үнэ ихтэй, маш их үнэд хүрэх
аманд багтамгүй үнэтэй маш их үнэтэй
үнэтэй хүн маш чухал хүн, эрхэм хүн
үнэтэй хүндтэй маш чухаг, эрхэм