ҮНЭРХЭХ

1. Худалдах юмандаа их үнэ хэлэх - Худалдаачин тэр хэдэн сайхан морио нэлээд үнэрхэж байж өгөв. дэлгэрэнгүй... үнэрхээд өгөхгүй байх (их үнэ хэлээд өгөхгүй байх);


2. [шилжсэн] Тунирхах, чадахгүй мэдэхгүй гэж боох, маяглах: үнэрхээд зааж өгөхгүй байх (мэдэхгүйгээр нь далимдуулаад үнэд орох, дэлгэрэнгүй...
үнэрхээд өгөхгүй байх их үнэ хэлээд өгөхгүй байх
үнэрхээд зааж өгөхгүй байх мэдэхгүйгээр нь далимдуулаад үнэд орох, мэдэхгүй гээд зааж өгөхгүй байх
үнэрхэх тунирхах үнэрхэл тунирхал болох