үнэрхээд зааж өгөхгүй байх
мэдэхгүйгээр нь далимдуулаад үнэд орох, мэдэхгүй гээд зааж өгөхгүй байх