ҮНЭРХЭЛ

Үнэрхэх үйлийн нэр, тунирхал: үнэрхэл тунирхал [хоршоо] (үнэд орох, туньж гуйлгах нь).

үнэрхэл тунирхал үнэд орох, туньж гуйлгах нь