үндсэн өнгө
цагаан, шар, улаан, хөх, хар энэ таван өнгө