үндэс залгах үрээ хүн болгох үүлдэр залгах үрээгээ морь болгох
/ зүйр цэцэн үг /
үр хүүхдээ өсгөх, адуу малаа өсгөх гэсэн санаа