ҮЛЭГ II

Ухаан мэдрэл муутай, гөлрөө байдалтай: үлэг өвчтэй (солио өвчтэй), үлэг хөлчүү дэлгэрэнгүй... (эрүүл ухаанаа алдтал архи уусан согтуу хүнийг муушаах үг) - Үдшийн цагаар уушны газарт үлэг хөлчүү лонх тэвэрч хэвтэнэ. Д.Пүрэвдорж. Шүлгүүд.

үлэг өвчтэй солио өвчтэй
үлэг хөлчүү эрүүл ухаанаа алдтал архи уусан согтуу хүнийг муушаах үг
Ижил үг:

ҮЛЭГ I

ҮЛЭГ III

ҮЛЭГ IV