ҮЛЭГ I

Маш том: үлэг гүрвэл (эрт цагт амьдарч байсан ихэвчлэн сээр нуруутан аварга том амьтан) - дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол., үлэг том [хоршоо] (маш том) - Гэвч ойн дотор энэ бүгд чимээ шуугиан огт үгүй мэт, нам гүм байх бөгөөд ямар нэг үлэг том амьтан амьсгалаа дарж ямар нэгэн юмыг хүлээн байгаа мэт. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.

үлэг гүрвэл эрт цагт амьдарч байсан ихэвчлэн сээр нуруутан аварга том амьтан
үлэг том маш том
Ижил үг:

ҮЛЭГ II

ҮЛЭГ III

ҮЛЭГ IV