ҮЕТЭЙ I

Үе бий: хоёр үетэй (хоёр давхаргатай) - Хоёр хоёр богино үетэй, ойролцоо утгатай тэмдэг нэрээр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ҮЕТЭЙ II