ҮДЛҮҮЛЭХ

1. Үдийн хэрд хоол цай өгөх: цэргээ үдлүүлэх (цэргээ өдөр дунд амраан хооллож ундлах) - Магсаржав дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа;


2. Бага зэрэг амраах.