ҮГҮЙТЭЙ

Үгээгүй, ядуу, хоосон: үгүйтэй хүн үлгэрч, өнчин хүн дуулаач [зүйр цэцэн үг] (ядуу ч гэсэн дэлгэрэнгүй...

үгүйтэй хүн үлгэрч өнчин хүн дуулаач ядуу ч гэсэн сэтгэлээр баян, дуулж ярьж яв гэсэн санаа