үгүйтэй хүн үлгэрч өнчин хүн дуулаач
/ зүйр цэцэн үг /
ядуу ч гэсэн сэтгэлээр баян, дуулж ярьж яв гэсэн санаа