АВИАГҮЙ

Авиа чимээ байхгүй, дуугүй: чимээ авиагүй (а. Дуугүй - Тэднийх чухам “дуугүй дүмбэд” дэлгэрэнгүй... П.Пүрэвсүрэн. Өшөө; б. Хэл сураггүй).