уулын хөмсөг
уулын дээд хэсэг дэх өнгийсөн хүнхэр хэсэг