уул завсарлах
үүрээр тэнгэр, уул ялгаварлан үзэгдэх үе