УСХАЙ
/ амьтан /

Нохойтой адилавтар, биедээ хайрстай, гахай мэт үстэй амьтан.