УТААГҮЙ

Утаа гаргадаггүй, утаа байхгүй: утаагүй айл (галгүй айл), утаагүй гал (унтарсан дэлгэрэнгүй...

утаагүй айл галгүй айл
утаагүй гал унтарсан гал
утаагүй түлш утаа бага гарах түлш
утаагүй гал үгүй уургүй цай үгүй юм бүхэн учиртай гэсэн санаа