УТААТ

Утаа бүхий - Утаат бор гэрийн үүдэнд эцэг, эх, ах, дүү нар торойн үлдэв. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., утаат болор (утаа тунасан мэт өнгөтэй нэгэн зүйл болор), утаат мана (утаа мэт бараан өнгө холилдсон нэгэн зүйл мана), утаат од (сүүлт од), утаат сум (харвахад утаа гарах нэгэн зүйл сум), утаат хотон (тоосго шороогоор өндөр цогцлон хийсэн газар, тэмдэгт гал утаа ноцооно), утаат хөшиг [цэрэг] (өөрийн цэргийн үйл ажиллагаа, объектыг дайсны хяналтаас халхлахын тулд хиймэл аргаар үүсгэсэн утаан үүл, манан), утаат хэрэгсэл (утаа үүсгэх зориулалттай галт хэрэгсэл, машин, аппарат, багаж хэрэгслүүд).

утаат болор утаа тунасан мэт өнгөтэй нэгэн зүйл болор
утаат мана утаа мэт бараан өнгө холилдсон нэгэн зүйл мана
утаат од сүүлт од
утаат сум харвахад утаа гарах нэгэн зүйл сум
утаат хотон тоосго шороогоор өндөр цогцлон хийсэн газар, тэмдэгт гал утаа ноцооно
утаат хөшиг өөрийн цэргийн үйл ажиллагаа, объектыг дайсны хяналтаас халхлахын тулд хиймэл аргаар үүсгэсэн утаан үүл, манан
утаат хэрэгсэл утаа үүсгэх зориулалттай галт хэрэгсэл, машин, аппарат, багаж хэрэгслүүд