УТААШУУЛАХ

1. Утаатай болох шинжтэй болгох;


2. Утаа оруулах, утаа шингээх.