УТАЙ

Таван уул гэсэн утгатай Хятад улсын нутагт байх газрын нэр: *утайн хуушаан шиг (авд салахгүй гуйж дэлгэрэнгүй...

утайн хуушаан шиг авд салахгүй гуйж гувших