УСЧЛАХ

1. Усанд чадамгай сэлж самрах ба туулан явах - Бид нар зуны цагт биесийг амрааж айраг цагаа ууж, усчилж бие дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье., усчлан гатлах (усанд чадамгай сэлж самрах ба туулан гатлах);


2. Усчин болж ажиллах.