УСЧИН

1. Ус зөөгч - Тэр хүн шиг усчин урьд хожид байгаагүй юм. С.Эрдэнэ. Миний эх дэлгэрэнгүй... усчин өвгөн (ус зөөдөг өвгөн);


2. Ус гатлуулагч, завьчин.