БААРГАРХАН

Бааргар чанарыг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан утга.