УГЧЛАХ

1. Уг ёсоор болгох: угчлан тавих (анхны байдлаар тавих);


2. Уг үндсийг эрэх: хэрэг угчлах (хэрэг явдал үүссэн шалтгааныг олох).

угчлан тавих анхны байдлаар тавих
хэрэг угчлах хэрэг явдал үүссэн шалтгааныг олох