УДАА

1. Хэрэг явдлын давтагдах тоо: хоёр удаа (аливаа хэрэг явдал хоёр дахин өрнөсөн нь) - Хиагтын дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан., эцсийн удаа (сүүлчийн удаа; хамгийн сүүлд);


2. Тохиолдол - Юу ч л гэсэн би энэ удаа намтайгаа үлдлээ. С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот., дэлгэрэнгүй...
3. Дахин: нэг бус удаа (олон дахин), хэчнээн удаа (олон дахин), удаа бүр (дахин дахин, байнга) - Харьяат дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг., удаа дараа [хоршоо] (олон удаа, олон дахин) - Цөм удаа дараагаар аймаг аймгаас салж гарч ирсэн буй. Монголын зан аалийн ойлбор;

4. Дараа, сүүлд - Чиний удаа би ирэв. Яриа.

хоёр удаа аливаа хэрэг явдал хоёр дахин өрнөсөн нь
эцсийн удаа сүүлчийн удаа хамгийн сүүлд
зарим удаа зарим үед
ирсэн удаа байхгүй ирсэн тохиолдол байхгүй
удаа удаад адилгүй тохиолдол бүр адилгүй
нэг бус удаа олон дахин
хэчнээн удаа олон дахин
удаа бүр дахин дахин, байнга
удаа дараа олон удаа, олон дахин