УД II:
/ ургамал /

уд бургас (нэгэн зүйл бургас мод) - Уд бургасны найгалзах мэт гол шиг биеэ хээнцэр гэгч нь бөхийлгөн сөгдөв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УД I