БААМГАЙ

Баймгай, суурьтай, бөх бат: баамгай хүчтэй (маш хүчтэй), баамгай бүдүүн (их бүдүүн) дэлгэрэнгүй...

баамгай хүчтэй маш хүчтэй
баамгай бүдүүн их бүдүүн