БААДАЙ I

Нэг нь зугтахад нөгөө нь хөөж, гараар биед нь хүрэх болон бөмбөгөөр шидэж онох хөөцөлдөөн наадам: баадай дэлгэрэнгүй... (бөмбөгөөр онох).

Ижил үг:

БААДАЙ II