төмөр тушаа
а. Моринд зориулсан төмөр зам; б. [шилжсэн] Гав, гинж