төмрийн сайныг дархан мэддэг төрийн сайныг түмэн мэддэг
/ зүйр цэцэн үг /
төр засгийн үйл хэргийг ард түмэн дүгнэдэг гэсэн санаа