төмөр усанд дэвтэхгүй тос усанд шингэхгүй
/ зүйр цэцэн үг /
бүтэхгүй зүйлд санаархах гэсэн санаа