төмөр дөрөө сэтэртэл төрсөн биен үлтэртэл
/ зүйр цэцэн үг /
маш их үгүйлэн санах гэсэн санаа