төрөөгүй хүүхдэд төмөр өлгий бэлдэх
юмны учир сайн олдоогүй байхад урьдаас зэхэх хэрэггүй гэсэн санаа