төмөр тэмээ
/ хуучирсан /
хуучин Дайчин бэйсийн хошуу одоогийн Дундговь аймгийн Өндөршил сумын Далай гэдэг нутагт Богд эзний тэмээн сүргийг ийн нэрлэж байв. Энэ нь уг чанартаа дэлгэрэнгүй...