төмөр өлгий хадаас
/ хуучирсан /
бэхлэх төмөр, төмөр бөгж