төмөр давтах
зузаан төмрийг улайсган лантуугаар цохиж нимгэлэх