төмөр зэвсгийн үе
хүрэл зэвсгийн дараах хүн төмрөөр юм хийх болсон үе